เข้าสู่เว็บไซต์

............................................................................................................................................................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เลขที่ 132 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านคำกลาง ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ 0-4536-6127 โทรสาร 0-4536-6127