ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย บุญตะวัน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร งานบริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0872434450
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :