ชื่อ - นามสกุล :นายชำนาญ เหลากลม
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ
ที่อยู่ :สนง.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
Telephone :0848970990
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :