ชื่อ - นามสกุล :นายไชยา พรหมเกษ
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอสิรินธร
หน้าที่หลัก :บริหารงานสาธารณสุข
ที่อยู่ :132 หมู่ 10 ต.นิคม อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
Telephone :0868747079
Email :