ชื่อ นายวีระยุทธ อุระทา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ที่อยู่ 43 ม. 13 ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 09-7335-3981
E-mail : jun_weerayooth@hotmail.com