สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ2023-11-20 11:47:00
2แผนการดำเนินงานของชมรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม2023-11-20 11:45:58
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม2023-11-20 11:44:57
4my.ini2023-02-13 09:58:24
5โปรแกรม Smartrefer-client V4.42023-02-13 09:53:16
6คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Docker_JHCIS WIN102023-02-13 09:46:57
7คู่มือการติดตั้ง Mysql Server 5.6.45 for JHCIS2023-02-13 09:40:54

  เครือข่ายสสอ.ในจังหวัด

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง
 •   ติดตามกิจกรรมดีๆ @