สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมร แข่งขัน

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 3 มกราคม 2534 ถึง 30 กันยายน 2535

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

นายอดุลย์ วรรณชาติ

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2535 ถึง 30 พฤศจิกายน 2543

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1879-2925

นายสมัย พูลทอง

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2543 ถึง 31 มกราคม 2546

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-9845-6009

นายประกอบ ศรศิริ

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 30 กันยายน 2549

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-9845-2051

นายยุรวัฒ ทองผา

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2549 ถึง 13 ตุลาคม 2551

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-4038-3555

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 14 ตุลาคม 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-4038-3555

นายมัธยม สุพัฒน์

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2554 ถึง 11 พฤษภาคม 2559

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-1730-4142

นายบัณฑิต สร้อยคำ

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2561

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-9418-7775

นายไชยา พรหมเกษ

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน2561 ถึง 8 ธันวาคม 2565

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6874-7079

นายสุทัศน์ สีทน

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ดำรงตำแหน่ง 9 ธันวาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-4536-6127

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-3378-5862

  เครือข่ายสสอ.ในจังหวัด

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง
 •   ติดตามกิจกรรมดีๆ @